Your add here

??????? ???????? ??? ??? ???? ?????????

حزب ملت متحد افغانستان یورش ناجوانمردانه دشمنان افغانستان رابرنظامیان اردوملی افغانستان در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر شدیداً محکوم مینماید و شهادت بیست یک تن از نظامیان اردو ملی را یک اندوه ملی میپندارد اما باید یادآوری نمایم که دشمنان این کشور هیچ وقت نمیتواند که به انجام دادن این گونه کارهای غیر انسانی و ضد بشری به اهداف شوم شان برسند .

رهبری حزب ملت متحد افغانستان در این درد و غم ملی خود را با خانواده قربانیان و کافه مردم افغانستان شریک و تسلیت عرض میدارد.

هموطنان عزیز: فرزندان اصیل و باوقار این کشور یک بار دیگر با ریختن خون و قربانی جان شان ثابت کردند که از توطیه های شوم مزدوران قسم خورده ای بیگانگان با فداکاری و قیمت زندگی و ریختن خون شان جلوگیری نمودند و به دشمنان افغانستان اجازه نمی دهند به اهداف شوم شان برسند آخرین فداکاری سربازان دلیر اردوی ملی به ما می آموزد که دشمانان تاریخی این کشورآرام ننشستهو تا هنوز قلب شان از ریختاندن خون افغانها آرام نگرفتند به منظور جلوگیری از دسایس و توطیه های دشمن مکار باید ما افغان ها دست به همدیگر داده متحد شویم و به دشمنان این سرزمین آشکار نمایم که ما همه افغانها یک وجود هستیم درد، غم و خوشحالی ما یکیست و هیچ مکر و فریب دشمنان نمیتواند ما را از یکدیگر جدا سازد.

 شهادت نگهبانان و سربازان باوقار و دلیر اردوی ملی افغانستان قبول و روح شان شاد باد.

???? ???? ????? :